Elke verenigingsavond organiseren wij een zogenaamde "wilde veiling".

Dit betekent dat iedereen ter plaatse zijn kavels kan aanbieden, maar we houden ons aan een aantal regels.

Regels wilde veiling
Vastgesteld door het bestuur op 03.03.2010.

 1.        Indien mogelijk levert de inzender met zijn kavels een lijstje van de kavels in die ingezet gaan worden.

2          Inzage in de kavels pas nadat de kavels zijn ingeschreven door de penningmeester.

3          Na inzage dient men de kavels geordend terug te leggen op de tafel in de daarvoor beschikbaar gestelde dozen. Gooi de nummering niet door elkaar.

4          Bestuursleden houden zo veel mogelijk toezicht op de kavels.

5          Er worden op de kavelprijzen tijdens de veiling géén reducties gegeven. De kavels worden alleen bij opbod verkocht. Er vindt geen verkoop na afloop plaats dan nadat de kavels weer ter beschikking gesteld zijn aan de inzender. Pas als de kavels zijn afgerekend met de inzenders staan de overgebleven kavels weer ter beschikking aan de inzenders.

6.         Afrekening met de kopers direct na de veiling. Afrekening met de inzenders zo snel mogelijk daarna. De kosten voor inzenders en verkopers:

10% voor der leden

15% voor niet-leden

Het loont zich dus om lid te worden van de vereniging.

7.         Risico’s zijn altijd voor de inzender, het bestuur/de vereniging is nooit aansprakelijk voor gerezen problemen.

8.         Het bestuur en of de veilingcommissie heeft altijd het recht om aangeboden stukken zonder opgaaf van redenen te weigeren voor de veiling.

Het bestuur van ’t Fakteurke,

woensdag 3 maart 2010.


buttonhome