't Fakteurke
'N ECHTE   POSTZEGELCLUB!


Een postzegelclub is niet alleen vakjes vullen! Op een postzegeltentoonstelling, zoals we die vaker georganiseerd hebben, kun je zien dat je ook nog heel wat meer met die postzegels kunt doen. Het kan een echte hobby worden waar je je helemaal in kunt gooien, weg van de dagelijkse besognes. Echte filatelie gaat dieper, achter postzegels en brieven zitten verhalen, wij leren je dat te ontdekken en te vertellen! Daar heb je een echte postzegelclub voor nodig, een postzegelclub die aangesloten is bij de Koninklijke Nederlandse Bond van Filatelistenverenigingen (KNBF).

Maar een postzegelcub kan nog veel meer betekenen:
Een abonnement op het enige en beste filatelieblad van Nederland: "Philatelie" (11 keer per jaar), het blad dat je volledig op de hoogte houdt.
Elke maand minstens een bijeenkomst op dinsdagavond + veiling en loterij . Meerdere keren per jaar Fila-Zuid Ruilbeurs Mondriaan in Heerlen (zie agenda / wanneer).
Een bijeenkomst, waar niet alleen de postzegel maar ook de individuele contacten en de gezelligheid een grote rol spelen (zie waar)

Een bestuur met know how, die je kunt aanspreken als je iets niet weet  (zie bestuur / wie).
O
p vertoon van de KNBF Bondspas: 10% korting bij Le Timbre in Heerlen
De beschikking hebben over een wereldcatalogus en filatelistische literatuur.
Het betekent iedere maand middels een convocatie op de hoogte gehouden worden van de regionale gebeurtenissen op filatelistisch gebied.

E
n dat alles voor slechts:
*   € 30,00 voor een volledig lidmaatschap A (incl. Bondslidmaatschap en Maandblad) of
*   € 22,50 voor een volledig lidmaatschap B (incl. Bondslidmaatschap zonder Maanblad)
*   € 17,50 voor een volledig lidmaatschap C (zgn. Steunlid)
 
Bestuur:

Voorzitter:
Fien Aretz
Secretaris + Secretaris COLF:
Harry Raes
Schalenboschweg 37
6343 ED   KLIMMEN
Tel: 043 - 459 2797
Penningmeester + Rodzendcie.:
Piet Pluijmaekers
Rabo-bank: 12.59.04.495
BIC/SWIFT: RABO NL 2U
IBAN: NL 22 RABO 0125 90 44 95
Vice- voorzitter + Redactie Faktuweeltje:
Jos  H.L.van den Bosch
E-mail: jPUNTvdboschATziggoPUNTnl
Veilingcie.:
Dolf  Kersten
Werkend Bestuurslid:
Albert Haan          

buttonhome