Namen

Huidige/oud Bestuursleden:

Dhr. Frans Hogervorst.  Voorzitter van 1975 tot en met 1979. (zie onder ‘oprichter’)

Dhr. H. Bock.  Voorzitter van 1979 tot 1981.

Dhr. Hub Heijnens.  Bestuurslid van 1996 tot heden.

Hub is lid vanaf 1994. Hij is vanaf 1996  “ontwerpend bestuurslid” geweest. Dit houdt in dat alle logo’s voor herdenkingsenveloppen, alle kaften van catalogi, alle affiches die gebruikt zijn voor tentoonstellingen en manifestaties door hem ontwerpen zijn. Enkele van zijn stempelontwerpen zijn zelfs integraal overgenomen door PTT (c.q. KPN, TNT).            

Dhr. René Blommers.  Bestuurslid vanaf 1981 tot 2007.

René is lid van 1978 tot 2010, bestuurslid vanaf 1981 tot 2007, penningmeester vanaf 2000 tot 2007. In 2006 is hij 25 jaar lid van het bestuur en krijgt de “bronzen bondsspeld” uitgereikt. Verder was hij van 2000 tot 2006 secretaris van de COLF. Hij neemt regelmatig met succes deel aan tentoonstellingen; natuurlijkwas hij ook actief betrokken bij eerste 4 tentoonstellingen van onze vereniging. Afgetreden maart 2007, verhuisd in 2008 naar Huizen.

Dhr. Harry Raes. Bestuurslid vanaf 1981 tot heden.

Harry is lid van ’t Fakteurke sinds de oprichting in 1975. Daarvan is hij vanaf 1981 tot heden bestuurslid (in 2012, 31 jaar). In 2006 was hij 25 jaar bestuurslid en secretaris (sinds 1981 2e secretaris en sinds 1983 1e secretaris) en krijgt daarvoor de “bronzen bondspeld” uitgereikt. In de COLF-vergaderingen (COLF is het samenwerkingsverband van de Limburgse filatelistenverenigingen) functioneerde hij als medenotulist en sinds november 2006 is hij secretaris. Ook was hij vijfmaal lid van het tentoonstellingscomité. In 2013 krijgt Harry tijdens  Europhila in Mondriaan de "zilveren bondsspeld " en in 2016 wordt Harry benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau, voor de vele verdiensten maar vooral voor zijn verdiensten in de filatelie en de carnavalsvereniging.

Dhr. Math Winthagen. Bestuurslid vanaf 1975 tot en met 1990, tot heden lid.

Ook Math is sinds de oprichting (1975) lid van onze vereniging. In 2006 is hij 25 jaar lid en krijgt de “bronzen bondsspeld” uitgereikt Vijftien jaar daarvan was hij bestuurslid. Bij de organisatie van tentoonstellingen is hij onmisbaar.

Dhr. Peter Oderwald. Bestuurslid vanaf 1998 tot 2013 (†).

Peter is vanaf 1984 lid. Hij heeft veel werk verzet als lid van het bestuur en penningmeester (sinds 1998, opvolger Hannemann). In 2006 krijgt hij voor zijn verdiensten de “bronzen bondspeld”. Met Peter als penningmeester kan het bestuur de eerste 4 tentoonstellingen met een positief saldo afsluiten. Overleden in Heerlen 6 juli 2013.

Dhr. Drs. Jos van den Bosch. Bestuurslid vanaf 1979 tot heden.

Jos werd in 1978 lid van ’t Fakteurke, een jaar later bestuurslid en nog een jaar later voorzitter (volgt dhr. H. Bock op, 1981). Van 1986 tot 2006 is Jos secretaris van de COLF, het samenwerkingsverband van de Limburgse filatelistenverenigingen. Na 25 jaar voorzitterschap geeft hij in het voorjaar van 2006 de voorzittershamer door aan Wil Cools, en krijgt de “bronzen Bondsspeld”. Jos blijft echter actief in het bestuur als vicevoorzitter. Jos is zesmaal de grote inspirator en bezieler geweest van de tentoonstellingen die ’t Fakteurke mocht organiseren. In november 2009 wordt Jos tijdens de feestavond t.g.v. de tentoonstelling “Limburg Bijzonder” benoemd tot lid van de orde van Oranje Nassau o.a. voor zijn verdiensten in de filatelie. In mei 2014 krijgt  Jos de "gouden Bondsspeld"

Dhr. Drs. Wil Cools: Bestuurslid vanaf 1998 tot 2012, voorzitter van 2006 tot 2012.

Lid van de vereniging sinds 1990. Vice-voorzitter sinds 1994, voorzitter per 14 maart 2006. Wil heeft in 2004, 2005 en 2006  het Bondsconcours gewonnen. In 2009 heeft hij het Bonds Mastertournooi (Jo Toussaint-Tournooi) op zijn naam gebracht. Bij zijn afscheid als voorzitter in 2012 wordt hem de "bronzen bondsspeld"  opgespeld als waardering voor zijn inzet.

Dhr. Piet Pluymaekers. Bestuurslid vanaf 2006 tot heden.

Lid van de vereniging sinds 1995, penningmeester sinds 2006.

Dhr. Jo Toussaint (  † 2018)

Lid van 't Fakteurke sinds 1976 tot 1990. Na verhuizing, enkele jaren later naar Nijmegen, voorzitter geworden van Noviopost Nijmegen. Inititator van de Bondsconcoursen. Nadat hij om leeftijdsredenen afgetreden is,heet het Bondsconcours ter ere van hem "Jo Toussaint-Tournooi". Jo Toussaint is in 2003 benoemd tot Erefakteur (ere-lid).

Mevr. Fien Arretz.   Bestuurslid van 't Fakteurke sinds 2010.

Voorzitter van 2012 tot heden.

Dhr. Albert Haan. Bestuurslid van 't Fakteurke sinds 2012 (zie ook onder 'Erefakteuren')

Albert is sinds 1969 lid van diverse verenigingen die aangesloten zijn bij de KNBF. 37 jaar bestuurslid van de EKPV waarvan 17 jaar voorzitter. 8 jaar jeugdleider. Docent BBF, diverse cursussen gegeven in Limburg en Duitsland regio Aken. Hij heeft diverse tentoonstellingen georganiseerd als voorzitter. O.a.: Postzegelshow 1974 'Philex WMC', Muziekschool Kerkrade. Tentoonstellingen Limphilex 1980, 1985, 1987, 1995 in Kerkrade. Nationale tentoonstelling 1989 Kerkrade, voorzitter zaal inrichting. Nationale tentoonstelling 'Mosa Phil 1995 Maastricht', voorzitter zaalinrichting. Medewerking aan tentoonstelling Maastricht 1999. Tentoonstelling Limburgse Filatelisten Dagen Voerendaal 'Euro" voorz. fil. comité. Tentoonstelling 'Glück Auf' in Klimmen 2003, voorz. fil. comité. 'De Multilaterale' Tentoonstelling 2005 in Kerkrade alg. leiding en coördinator. Tentoonstelling 'Limburg Bijzonder' 2007 in Klimmen, voorz. fil. comité. 'Europhila 2013' Heerlen, voorz. fil. comité. 'Limphilex 43', 2014 Klimmen, voorz. fil. comité. Hij ontving op deze tentoonstelling de Gouden Bondsspeld voor zijn verdiensten.  Hij is sinds 1997 jurylid van de KNBF. Van 2008 tot 2012 coördinator jury KNBF. Van 2012 tot heden Commissaris Juryzaken van de KNBF. In 2010 is hij benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau.


Erefakteuren 

Zij zijn de "Ereleden" van onze vereniging. Zij zijn op het moment van benoeming géén lid van onze vereniging, maar betekenen heel veel voor de filatelie in de regio. Zij worden benoemd tijdens de door ons georganiseerde tentoonstellingen.

(met benoemingsdatum tevens data en namen der tentoonstellingen georganiseerd door ’t Fakteurke.)

Op 13-14 november 1990, tijdens de tentoonstelling

“Limphilex XXI”, Meerssen / “Ontwerpen” wordt benoemd:

Dhr. drs. H.A. van Vucht (†),  lid Ned. Academie voor filatelie,

Op 11-12 november 1996, tijdens de tentoonstelling

“Limphilex XXVII”, Meerssen  / “Unesco 50 jaar” worden benoemd:

Dhr. W.  Wijshoff, voorzitter Stichting Mosaphil 1995 Maastricht en

Dhr. A.  Haan, voorzitter Eerste Kerkraadse Philatelisten Vereniging


Op 24-26 maart 2000, tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van de

Limburgse Filatelisten Dagen, Voerendaal  “Euro”, worden benoemd:

Dhr. W. Andrée, voorzitter Briefmarken Sammler Verein Herzogenrath 1946 e.V. en

Dhr. F. Hermse, lid Ned. Academie voor Filatelie.


Op 29.5-02.06.2003, tijdens de tentoonstelling ter gelegenheid van de

Limburgse Filatelisten Dagen, Klimmen / “GlückAuf”,  worden benoemd:

Dhr. J. Toussaint, ( † januari 2018) voorzitter Filatelisten Vereniging Noviopost Nijmegen en

Dhr. H. Kutzelnigg, ( † april 2018) voorzitter Arbeitsgemeinschaft ‘Bergbau und Geowissenschaften’ e.V.,  en

Dhr. G. van Lomm, voorzitter Commissie Limburgse Filatelisten Verenigingen.


Op 06-08 november 2009, tijdens de tentoonstelling

39e  Limphilex , Klimmen / “Limburg Bijzonder” worden benoemd:

Dhr. H. Bleus, voorzitter Postzegelvereniging Ambiorix Tongeren en

Dhr. P. Trobisch  (†, mei 2013), voorzitter Briefmarkenfreunde Aachen 1890 e.V.


Op 11-12 mei 2013 , tijdens de tentoonstelling

47e Limburgse Filatelisten Dagen "Euro-Phila 2013" zou benoemd worden:

Dhr. Rudolf Klaus (†, februari 2013) van de CPHIEL uit Luxemburg. Helaas is de heer Klaus in februari 2013 overleden, hij was de voorzitter van €urop-Phila sinds 2009. Hij droeg de Europese gedachte uit door de organisatie van filatelistische evenementen door Europese verenigingen onderling.


Op 08-09 november2014, tijdens de tentoonstelling

"Limphilex 43", 100 jaar spoor in Klimmen/Ransdaal en Voerendaal" wordt benoemd:

Dhr. F. Schoenmakers, bestuurslid van de P.V.Heerlen.buttonhome